All Posts in Tag

bat dong san vung ven

TPHCM đề xuất mở rộng địa giới hành chính – cơ hội đầu tư bất động sản vùng ven

TPHCM đề xuất mở rộng địa giới hành chính – cơ hội đầu tư bất động sản vùng ven Đó là đề xuất của một số chuyên gia tại hội thảo “Các vấn đề phát triển TPHCM cơ chế, chính sách đột phá” do UBND TPHCM phố hợp với Viện Kinh tế tổ chức vào…