Vị trí vàng kết nối vùng của dự án Green Sailing Town