Quảng trường trung tâm và biểu tượng cánh buồm của dự án Green Sailing Town