Tập đoàn Ecopark

Tập đoàn Ecopark tập trung đầu tư và phát triển trong các lĩnh vực chính như: bất động sản, giáo dục, y tế, nông nghiệp sạch, công nghệ cao, du lịch, khu vui chơi giải trí,… Nhưng lĩnh vực then chốt của Tập đoàn chính là đầu tư Bất động sản