Công ty CPĐT&XD Bcons

Công ty CP Đầu tư xây dựng Bcons hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư Bất động sản và cho thuê văn phòng. Được thành lập và bắt đầu hoạt động ngày 06/03/2013.